De buurt laten opleven

Pop-up’s worden meer en meer ingezet om buurten terug leven in te blazen.  Handelscomités of steden zijn in de meeste gevallen initiatiefnemer.  De effecten zijn positief, maar meestal slechts tijdelijk.  In het beste geval is het effect van de tijdelijke winkels groot genoeg, om permanente winkels (en klanten) aan te trekken naar de buurt. Waak er echter steeds over dat er meer is dan enkel de pop-up’s.  Zorg dat de buurt ook op andere vlakken wordt opgewaardeerd en vernieuwd wordt.  Pas dan zullen ook de pop-up’s waarde toevoegen aan het geheel.

Meer in ons boek:
‘Pop it up: over het hoe en waarom van pop-up stores (Lannoo Campus)’